Logo New Energy Funding B.V. Veilig investeren in een duurzamere toekomst met een goed rendement

New Energy Funding: Veilig investeren in een duurzamere toekomst met een goed rendement

Onze bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming binnen Nederland

New Energy Funding is een initiatief om een steentje bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie binnen Nederland. Op deze manier dragen we bij aan een beter milieu en een duurzamere toekomst door CO2 reductie.

We doen dit door middel van het financieren van projecten van bedrijven welke duurzame energie besparen, opwekken en/of gebruiken. New Energy Funding richt zich op de financiering van duurzame CO2 reducerende projecten om haar doelstellingen te realiseren. We doen dit op de volgende gebieden:

  • Duurzame energie besparing – LED Verlichting
  • Duurzame energie opwekking – Zonnepanelen
  • Duurzame mobiliteit – Elektrische scooters

Sterk netwerk van Private Investeerders en Partners

Om kapitaal te funden om de versnelling van de energietransitie binnen Nederland mede te faciliteren bouwt New Energy Funding een sterk netwerk van private investeerders en partners op. Private investeerders krijgen op deze manier de mogelijkheid om te kunnen investeren in een veilige duurzame belegging met een goed rendement en leveren daarnaast een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Partners zoals beschikbare energiefondsen vanuit de overheid en private initiatieven vanuit de markt kunnen op deze manier het beschikbare kapitaal inzetten om hun doelstellingen, om actief bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie binnen Nederland, te realiseren.


Investeringsmogelijkheid in duurzame energiebesparing voor private investeerders

Met de uitgifte van obligatielening NEF-Bond 001 geven we private investeerders de mogelijkheid om te investeren in duurzame energie besparing en de versnelling van de energietransitie binnen Nederland te ondersteunen op een veilige manier met een goed rendement.

  • Investeren in groeifinanciering duurzame LED verlichting
  • Deelname is mogelijk vanaf € 50.000,-
  • Annuïtaire aflossing in 5 jaar
  • Veilig investeren (150% zekerheid op uw inleg)


Geplande investeringsmogelijkheden voor private investeerders

Vanaf 2019 zullen op het gebied van duurzame energie-opwekking en duurzame mobiliteit tevens mogelijkheden beschikbaar zijn voor private investeerders om op een veilige manier met een goed rendement te investeren. Meer lezen.

Rente 5% op jaarbasis

Vrijstelling AFM Vrijstelling AFM

Neem contact met ons op

Copyright © 2019 New Energy Funding B.V.